Gegevensverwerking bij interesse in onze diensten

Indien u interesse heeft in onze producten en diensten kunt ons uw contact gegevens verstrekken. Deze gebruiken wij om met u contact op te nemen om tot een overeenkomst te komen.

Bewaartermijn

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Gegevensverwerking bij contractuele overeenkomsten

Indien u een overeenkomst met ons aangaat worden alleen die gegevens verwerkt die nodig zijn voor het nakomen van de afspraken in de betreffende overeenkomsten.

Bewaartermijn

Na opzegging van de overeenkomst worden deze gegevens maximaal twee jaar bewaard tenzij langer noodzakelijk is i.v.m. wettelijke verplichtingen en/of fraudebestrijding.

Recht op inzage, rectificatie en verwijdering

U heeft recht op inzage, rectificatie van de opgeslagen persoonsgegevens U heef recht op verwijdering van de opgeslagen persoonsgegevens met uitzondering van de gegevens die wij opslaan voor het leveren van onze diensten aan u, gegevens die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren en gegevens die wij moeten bewaren ter voorkoming van fraude.

Informatiedeling

Van de Vorst Administratie deelt geen informatie met anderen tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u en/of te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met partijen die voor ons persoonsgegevens opslaan of verwerken hebben we een verwerkersovereenkomst om uw privacy en veiligheid te garanderen.

Cookies

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer/mobiel/tablet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die daar op staan niet beschadigen. We maken alleen gebruik van functionele cookies voor de werking van onze websites en anonieme statistieken door Google Analytics. Hierdoor hoeven wij u niet om toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Bezwaar en klachtenregeling

U mag ook bezwaar maken tegen de door ons toegepaste gegevens verwerking. Aangezien we echter alleen gegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de levering van onze diensten zal dit zeer waarschijnlijk tot gevolg hebben dat u onze diensten niet (meer) kan gebruiken. Indien er problemen zijn met de gegevensverwerking kunt u een klacht bij ons indienen. Uw klacht wordt zo snel mogelijk opgepakt en we streven er naar om deze binnen twee weken naar tevredenheid af te handelen. Indien u niet tevreden bent over het resultaat van de klachtafhandeling kunt u zich wenden tot de Autoriteit persoonsgegevens.